CaptainMarvel2

Hey folks, here’s a new Wacom Bamboo fanart  illo of Captain Marvel, aka Carol Danvers, from the new Marvel comic I’ve been enjoying lately.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -